بسم الله الرحمن الرحیم

پر از کلمه است پر از کلمه بی هیچ علامتی بی هیچ تعجبی بی هیچ سوالی  چهره ی گرم آدم ها و تلخی طعم دهانشان  روزهای سیری و شب های بی خوابی  دمادم آمد و رفت های  پر سرور و خطا

سادگی نگارش من و صفای لغاتی در دهان شما

پر از کلمه است بی هیچ علامتی از نقطه بی هیچ مکثی در کلام یکریز بی فاصله با شعاع نوری ثابت و دمای یکنواخت هوای اطراف

پس و پیش مانده در میان مدار کاغذهای خطی

میانه ی راه

بی سکون و فتح و ضم بی کسره ی خستگی کلام  فاصله های دل بخواهی و مکث هایی برای برآمد نفس

چهره آرام تر و سخنان بی غم تر و چشمان پر کلمات تر و بی نقطه بی فتحه بی فاصله یک ریز یک بند بی توقف   بی تو قف

/ 4 نظر / 13 بازدید
greengirl

سلام: واقعیتش اینکه کامنتی ندارم(همیشه در مقابل نوشته هات خلع سلاحم!) داشتم فکر می کردم اگر کامنت های گاه و بی گاهم نبود چطور می فهمیدی زنده ام؟!!(سوالی بود که همین الان برایم ایجاد شد!)

گلي

تو بگو کجا پر از کلمه نيست؟ پ.ن: دوست داشتم.

مرتضی

بی توقف؟